Yon entwodiksyon sou konferans agrikilti sentwopik la pou moun ki kirye yo

Pou rezève plas ou nan konferans lan, sèvi ak fòm kontak sa a: Li an anglè ak kreyòl, e atelye a ap fèt nan lang anglè ak kreyòl tou.
Si ou serye sou sa e ou vle plante yon jaden syntropic nan ane 2021 an Ayiti, Li konseye pouw ta ale nan 4 jou atelye a pito epi klike isit la.

Samdi 17 avril, 2021 soti nan (1-4pm) | Vil: Croix des Bouquets, Ayiti | plas kote konferans la ap òganize a: Perles Noires | Pri a se: gratis

Pandan konferans la nap prezantew benefis ki genyen nan agrikilti sentropik la pou moun ak anviwònman an.  Nou pral diskite tou kijan sa ka prezante an Ayiti.
Anvan ou ale, li trè rekòmande pouw gade videyo sa a epi li gid sa a:


Videyo:     Life in Syntropy in English                Life in Syntropy in Kreyol


Gid:          Abundance Agroforestry in English    Agrikilti Sentwopik (an Kreyol)


Apre ou fin soumèt fòm lan, ou pral resevwa konfimasyon pou rezèvasyon ou an nan yon semèn.  Apre plis detay, tankou direksyon vwayaj yo pral bay epi nou ka pètèt kreye yon gwoup Whatsapp pou ede moun ki vle  ale e rive nan destinasyon yo san problèm.

Biyografi Enstriktè yo:

Roger Gietzen se papa yon fanmi, se yon doktè medikal e yon travayè imanitè ki  enterese espesyalman nan la sante  konplèt ak rejerasyon agrikilti.  li konsakre lavi li nan linite a Bondye.  Aprè li te vin an Ayiti pou sèvi moun ki pi pòv yo, li te kreye Pwojè Libète Global, non likratif(san fè lajan).  Depi 2016 li ap travay sou yon pwogram edikasyonèl pou ede gaye bon konprann agrikilti sentropik la bay kiltivatè ak fanmi an Ayiti.


Mauro Rosito se papa yon fanmi, se yon travayè imanitè e yon kiltivatè ki gen plizyè ane eksperyans nan aplikasyon dirèk agrikilti sentropic.  Li te jere yon biznis jaden dirab sou yon tèren  fanmil genyen nan Sid Brezil.  Yon ti tan apre li te rankontre Roger, li te deside rantre nan ekip la an Ayiti epi pote ekspètiz li “sou tab la” nan ede kreye pwogram edikasyon sa a.  Li gen yon pasyon espesyal pou kilti kakawo.

Paraguay Ferreira se papa yon fanmi, se yon agroforestye e manm fondatè nan koperativ echèl siksè ti kiltivatè ‘, ki gen lyezon ak Mouvman Travayè ki pa gen tèren yo (MST) nan Brezil.  Li gen plizyè ane depi lap fè yon bon travay nan devlope e jere sistèm sentropik agroforestral pou koperativ la.  Li renmen pase jounenl yo bò kot vwazen l ‘yo, ak manch rad  touse, kap travay epi kap amelyore tè a.


Nan foto ki anba a: Paraguay (agoch), Mauro (nan mitan) ak Roger (adwat)

Perles Noires se plas kote konferans la ap òganize