Rezèvasyon pou konferans sentwopik 2021

Si ou vle aplike pou patisipe nan atelye 4 jou a ki nan yon lòt lè ak yon lòt kote, klike isit la pito.
Si ou vle plis enfòmasyon sou konferans la , klike isit la.
Plas yo limite.  Soumèt enfòmasyon sa yo apre sa wap resevwa  repons nan anviwon yon semèn pou konfime plas ou a.  Apre sa , nap baw plis detay, tankou sou direksyon vwayaj  epi nou petèt kreye yon gwoup Whatsapp pou ede moun ki vle ale, e rive san danje.

Rezève plas ou pou konferans 17 Avril la nan Croix des Bouquets, Ayiti nan Perles Noires

0 + 5 = ?