Aplikasyon pou Atelye sentwopik ane 2021 an

Si ou vle aplike pou patisipe nan atelye 4 jou a ki nan yon lòt lè ak yon lòt kote, klike isit la pito. Si ou vle plis enfòmasyon sou konferans la , klike isit la.

Plas yo limite.  Soumèt enfòmasyon  sa yo siw ta renmen patisipe nan evènman sa a. Wap resevwa repons nan yon semèn oswa mwens ke sa pou konfime prezans ou.  Apre sa, plis detay, pral bay sou direksyon egzak vwayaj yo epi nou ka  kreye yon gwoup Whatsapp pou ede moun ki vle ale, e rive san danje.

Aplike pou atelye a Kap òganize Pignon, Ayiti soti 27 pou rive 30 Avril nan Beehive (Hotel), pri a se $ 100 USD