4 jou Atelye Syntwopik la se Pou moun ki seryezman enterese nan koze plantasyon e ki pare pou fè jaden

Pou rezève plas ou nan atelye a, sèvi ak fòm nan kontak sa a: li anglè ak kreyol.  Atelye a ap fèt nan 2  lang sa yo tou.
Si ou sèlman enterese gen konesans  sou agrikilti sentropik la epi ou vle ale nan  konferans 1 jou a pito, klike isit la.

27 – 30 avril | Vil: Pignon, Ayiti | plas kote fòmasyon an ap fèt la: Beehive | Pri $ 100 USD (enkli fòmasyon an, otèl ak manje)