Atelye Agrikilti Sentropik; Avansman Agroforesteri!

Jaden yo grandi ak fòs ki nan lanati. Plante pye bwa epi transfòme tè a.

Yon atelye 4 jou pou patisipan ki vle fè jaden nan mòd sentwopik la

Pou rezève plas ou nan atelye a, sèvi ak fòmulè ki nan onglè kontak: li Anglè ak Kreyol. Atelye a ap fèt nan 2 lang sa yo tou.

30 avril – 3 me | Plato Santral, Ayiti

Pri (enkli fòmasyon an, otèl ak manje): $100 USD lokal, $200 USD sponsor ong etranje

Yon atelye pratik 4 jou/3 nwit pou patisipan ki gen volonte.