Atelye Agrikilti Sentwopik; Avansman Agroforesteri!

Jaden yo grandi ak fòs ki nan lanati. Plante pye bwa epi transfòme tè a.

Yon atelye 4 jou pou patisipan ki vle fè jaden nan mòd sentwopik la

Pou rezève plas ou nan atelye a, sèvi ak fòmilè ki nan onglè kontak: li Anglè ak Kreyol. Atelye a ap fèt an kreyol.

Dat: 3 – 6 Novanm | Vilaj: Okay, Ayiti | Pri $ 100 USD (enkli fòmasyon an, otèl ak manje) Yon atelye pratik 4 jou/3 nwit pou patisipan ki gen volonte. Pri a se menm, menm si ou pa rete nan otèl la.